Chơi ngayTrailer

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG CƠ BẢN CỦA TIẾU NGẠO VÕ LÂM

Kính thưa các Đại Hiệp !

Tiểu Muội xin được giới thiệu đến các Đại Hiệp Hệ Thống cơ bản có trong Tiếu Ngạo Võ Lâm:

I.BX Hạng : BXH hiển thị 2 loại là BXH Server và Liên Server

1. BXH Server bao gồm có những loại XH sau :

- Lực Chiến

- Cấp

- Tọa Kỵ

- Đấu Trường

- Bang Hội

- Tháp Thí Luyện

- Thần Binh

2. BXH Liên Server :

- XH Bang Hội

- XH Tranh Bá Liên SV

II.Thu Hồi : "Vật Phẩm - Trang Bị - Tướng"

1. Tách trang bị

2. Tái tạo, cường hóa, ghép, tẩy trang bị

3. Hộ Phù Khắc Ấn

4. Thu thập bộ đồ

5. Hệ thống bùa

6.Tùy tùng

7.Tọa Kỵ

III. Đồ Giám :

  • Hệ thống đồ giám được chia ra gồm 6 loại
  •  Mỗi loại sẽ bao gồm 1 số lượng thẻ cố định
  • Khi kích hoạt được số lượng thẻ ứng với số bậc duyên như yêu cầu sẽ nhận được chỉ số tương ứng

 

IV. Hệ Thống Nhiệm Vụ :

- Trong Hệ Thống Nhiệm Vụ bao gồm : NgàyChính

1.Nhiệm Vụ Ngày :

- Sẽ có các yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ để hoàn thành độ sôi nổi để nhận thưởng và khi đạt đủ độ sôi nổi sẽ nhận thưởng theo các mốc.

 

2. Nhiệm Vụ Chính :

- yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành khó hơn và phải hoàn thành nhiêm vụ theo các tính năng , hoạt động để nhận thưởng.

 

Game SG140