Chơi ngayTrailer

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG VIP TIẾU NGẠO VÕ LÂM

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG VIP TIẾU NGẠO VÕ LÂM

 

Kính thưa các Đại Hiệp !

SohaGame xin được giới thiệu đến các Đại Hiệp Hệ Thống Cấp VIP và Những Ưu Đãi Cấp VIP đặc biệt có trong Tiếu Ngạo Võ Lâm!

I. Hệ thống VIP : 

Khi điểm VIP của người chơi đạt số lượng nhất định, hoặc khi thông qua sự kiện ingame (Quà sôi nổi) nhận điểm VIP, sẽ tăng cấp VIP. Từ đó nhận quà, quyền VIP tương ứng và hiệu quả quyền tăng thuộc tính nhiệm vụ.

Bảng giá VIP

Lưu ý: Hệ thống chỉ tính điểm VIP khi đại hiệp tiêu KNB trong game. 

 

Hệ Thống Nạp và Quyền Vip

II. Gói Quà VIP Ưu Đãi : 

Dưới đây là chi tiết gói quà VIP ưu đãi theo từng cấp độ VIP :

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

Gói Quà VIP Nhận Theo Ngày

 

Game SG140