Chơi ngayTrailer

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 3 - KHAI MỞ CHUYỂN SINH 5

BẢO TRÌ LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 3 - KHAI MỞ CHUYỂN SINH 5

Các Đại Hiệp thân mến,

Ngữ Yên xin thông báo tới các Đại Hiệp nội dung bảo trì như sau:

1. LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 3:

Cụm 5:

Tân Tiếu Ngạo 5 + Tân Tiếu Ngạo 6 + Tân Tiếu Ngạo 7 + Tân Tiếu Ngạo 8

Nhất Kiếm + Nhị Kiếm

Cụm 6:

Tam Kiếm + Tứ Kiếm

Ngũ Kiếm + Lục Kiếm

2. KHAI MỞ CHUYỂN SINH 5.

Thời gian: 14h ngày 09/04/2021.

Sau khi kết thúc thời gian liên thông, khi đăng nhập game, các Đại Hiệp sẽ nhận được phần quà liên thông Server từ BQT Tiếu Ngạo Võ Lâm.

 

Game SG140