Chơi ngayTrailer

ĐIỂM DANH NHẬN LÌ XÌ

 

ĐIỂM DANH NHẬN LÌ XÌ

Thời gian: 12h ngày 11/02/2021 - 12h ngày 21/02/2021.

Thể lệ: 

- Người chơi đăng nhập vào trang Landing Tết và click báo danh trong 7 ngày để nhận quà.

- Quà chỉ xuất hiện vào ngày 1, 3 và 7.

- Người chơi phải báo danh đủ các ngày hôm trước mới có thể báo danh các ngày tiếp theo, những ngày nào đã báo danh thì sẽ chuyển thành màu xám.

 

Game SG140