Chơi ngayTrailer

LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 1

 

 LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 1

Các Đại Hiệp thân mến,

Ngữ Yên xin thông báo tới các Đại Hiệp các cụm máy chủ sẽ tiến hành liên thông đợt 1 như sau:

Cụm 1:

- Hoa Sơn + Hành Sơn + Hằng Sơn

- Vu Sơn + Tung Sơn

Cụm 2:

- Thiên Sơn + Kim Sơn + Phật Sơn

- Dược Sơn + Vân Sơn

Thời gian: 14h ngày 03/03/2021

- Sau khi kết thúc thời gian liên thông, khi đăng nhập game, các Đại Hiệp sẽ nhận được phần quà liên thông Server từ BQT Tiếu Ngạo Võ Lâm.

 

 

Game SG140