Chơi ngayTrailer

PHẦN THƯỞNG GIẢI ĐẤU LIÊN SERVER MÙA 1: QUẦN HÙNG TRANH BÁ

PHẦN THƯỞNG GIẢI ĐẤU LIÊN SERVER MÙA 1: QUẦN HÙNG TRANH BÁ

Giải Đấu Liên Server Mùa 1: Quần Hùng Tranh Bá đã chính thức khởi tranh từ ngày hôm nay - 04/01/2021

Sau đây BQT xin tiến hành công bố giải thưởng của Giải Đấu Liên Server Mùa 1 như sau :

Ngoài những phần quà các Đại Hiệp sẽ nhận được khi tham gia Đấu Liên Server như mảnh Tinh Linh Thuyền Trưởng Hải Tặc , Đan EXP, KNB khóa..., Top 10 Đại Hiệp nằm trong BXH Đấu Liên Server Mùa 1 tại các cụm sẽ nhận được thêm các phần thưởng:

Top 1: 20.000 KNB khóa + 2 hộp rương trang bị Bậc 11 2 sao + Thẻ EXP Thần Thánh *20.

Top 2: 15.000 KNB khóa + 2 hộp rương trang bị bậc 10 2 sao + Thẻ EXP Thần Thánh *15

Top 3: 10.000 KNB khóa + 1 hộp rương trang bị bậc 10 2 sao + Thẻ EXP Thần Thánh*10

Top 4 - 10: 5000 KNB khóa + Thẻ EXP Thần Thánh*10

#gamekiếmhiệp #tiếungạovõlâm #gamekiếmhiệp2020 #comingsoon #tiếungạovõlâmmobile #choigamekiếmhiệptructuyen #tảitiếungạovõlâm #gamenhậpvaihay2020

#gamenhậpvai3d

#gamenhậpvaimobilehaynhất2020

 

Game SG140