Chơi ngayTrailer

DANH SÁCH DỰ KIẾN LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 2

DANH SÁCH DỰ KIẾN LIÊN THÔNG CỤM MÁY CHỦ ĐỢT 2

Các Đại Hiệp thân mến,

Ngữ Yên xin thông báo tới các Đại Hiệp các cụm máy chủ sẽ tiến hành liên thông đợt 2 như sau:

Cụm 3:

Trường Giang + Châu Giang

Cửu Giang + Linh Giang

Chiết Giang + Đông Giang

 

Cụm 4:

Lệ Giang + Độc Giang + Tân Tiếu Ngạo

Tân Tiếu Ngạo 1 + Tân Tiếu Ngạo 2 + Tân Tiếu Ngạo 3

 

Thời gian: 14h ngày 19/03/2021

Sau khi kết thúc thời gian liên thông, khi đăng nhập game, các Đại Hiệp sẽ nhận được phần quà liên thông Server từ BQT Tiếu Ngạo Võ Lâm.

Game SG140