Chơi ngayTrailer

NHỮNG THAY ĐỔI SAU BẢO TRÌ BIG UPDATE 2.0

NHỮNG THAY ĐỔI SAU BẢO TRÌ BIG UPDATE 2.0

Các Đại Hiệp thân mến,

Ngữ Yên xin gửi tới các Đại Hiệp một số vấn đề được thay đổi sau bảo trì chiều nay như sau:

Thêm sự kiện giờ vàng công thủ hải đảo

- Thêm hệ thống trang bị tọa kỵ, sau khi mở Lv300, khiêu chiến boss cá nhân, có thể nhận trang bị tọa kỵ qua shop KNB

- Giảm yêu cầu tổ đội bí cảnh exp, khi đội có nhiều hơn 1 người đều nhận tăng 30% EXP

- Tăng mạnh thuộc tính cơ bản và thuộc tính cực phẩm trang bị chiến thuyền đỏ, hồng

- Tăng sản sinh trang bị chiến thuyền và trang bị dị thú

- Mở rộng hệ thống đúc trang bị

-  User V4 trở xuống có thêm 1 lượt boss cá nhân (Hôm sau có hiệu lực)

- Mở rộng cấp cảnh giới

-Trong boss cá nhân bị rớt mạng và kết nối lại trong vòng 5 phút sẽ không bị trừ lượt

- Tăng thuộc tính trang bị 4 sao hồng bậc 9 trở lên

- Thêm mới hệ thống Thần Ấn

- Thêm mới khiêu chiến boss di tích man hoang

- Làm yếu kỹ năng tùy tùng Ảnh Cửu, Thái Điệp, Phỉ Vũ (Giảm khiên và lượng hồi HP)

- Số lượng tinh hoa Đường Vũ trong quà V8 từ 2 tăng lên 5

Với những thay đổi này Ngữ Yên hi vọng có thể giúp cho các Đại Hiệp có thể thoải mái và chơi game vui vẻ hơn ^^

 

Game SG140