Chơi ngayTrailer

NỘI DUNG UPDATE SAU BẢO TRÌ

Các Đại Hiệp thân mến,

Ngữ Yên xin gửi tới các Đại Hiệp một số vấn đề được thay đổi sau bảo trì chiều nay như sau:

- Thêm sự kiện giờ vàng công thủ hải đảo

- Thêm hệ thống trang bị tọa kỵ, Lv300 mở, khiểu chiến boss cá nhân, nhận trang bị thú cưỡi thông qua shop KNB

- Thêm hệ thống trang bị tinh linh, Đỉnh Cao lv20 mở, khiêu chiến Cấm Địa Hoang liên sv, nhận qua shop KNB

- Tổ đội bí cảnh giảm EXP, số người đội khi >1 đều nhận 30% buff EXP

- Sửa cơ chế rớt máu của pha lê hải đảo

- Khi chưa nạp đầu hệ thống Thánh Ấn không hiển thị chấm đỏ

- Sửa giao diện hồi sinh Lãnh Địa Boss, khi không thể hồi sinh sẽ không hiển thị nút hồi sinh nữa

- Chỉnh nhẹ độ khó Boss, giảm nhẹ độ khó Boss

- Tăng mạnh thuộc tính cơ bản và thuộc tính cực phẩm của trang bị chiến thuyền hồng, đỏ

- Tăng sản sinh trang bị dị thú và trang bị chiến thuyền

- Mở rộng hệ thống đúc trang bị

- Rương tự chọn có thể sử dụng nhiều

- Thêm sự kiện phúc lợi mỗi tuần:Lễ hội miễn phí. Trước 6 ngày chọn thưởng, ngày 7 nhận 1 lần

- Tăng tỉ lệ rớt trang bị cam 2 sao trong PB trang bị

- Tăng nhẹ tỉ lệ rớt trang bị cam 2 sao trong Boss TG

- Tính năng ghép sửa thành Lv195 mở

- Thêm sản sinh mảnh Ám Ngữ U Hồn trong Cửu Tầng Yêu Tháp và Loạn Thế Yêu Thú, 100 mảnh ghép được Ám Ngữ U Hồn

- Thêm sản sinh mảnh Bôn Lôi Tượng trong loạn đấu trường, 100 mảnh ghép được Bôn Lôi Tượng. Mảnh thêm có thể luyện Bôn Lôi Tượng

Với những thay đổi này Ngữ Yên hi vọng có thể giúp cho các Đại Hiệp có thể thoải mái và chơi game vui vẻ hơn ^^

 

Game SG140